Kada įjungiamas / pradedamas šildymo sezonas Lietuvoje?

Greitai prasidės 2023 2024 šildymo sezonas

Atėjo spalis. Žvelgdami pro langą galime nujausti, kad netrukus prasidės naujas 2023-2024 metų šildymo sezonas. Šiame straipsnyje papasakosime, kada dažniausiai prasideda ir baigiasi šildymo sezonas Lietuvoje.

Šildymo sezono pradžia

Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C. Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.

Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Daugiabučių namų gyventojai bei organizacijos turi visišką teisę patys nuspręsti, kada jiems savo pastate įjungti šildymą. Tai turi būti nuspręsta gyvenamojo namo bendrasavininkių susirinkime daugumos balsais (50 proc. + 1 gyventojas).

Vartotojus teisėtai atstovaujantis asmuo (administratorius, bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos įgaliotinis) apie gyventojų sprendimą pradėti šildytis privalo informuoti šilumos tiekėją.

Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką. Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo eiliškumą.

Vidutiniškai šildymas daugiabučiuose pradedamas kiekvienų metų spalio 15-20 dienomis.

Šildymas 2023 2024

Šildymo sezono pabaiga

Remiantis ilgalaike statistiką, šiluma išjungiama vidutiniškai balandžio 10 – 20 dienomis (kai tris paras iš eilės vidutinė paros temperatūra pasiekia +10° C ir daugiau). Taigi, šildymo sezonas trunka apie 6 mėnesius.